Odstraňovanie permanentného make upu – procedúra a školenie

  • 13.04.2024

Permanentný make up je obľúbený spôsob, ako zvýrazniť prírodnú krásu a ušetriť čas v každodennej rutine krásy. Avšak nie vždy sú výsledky také, aké sme očakávali, prípadne môže nastať situácia, keď si jednoducho želáme zmenu. V takýchto prípadoch prichádza na rad odstraňovanie permanentného make upu. Ako si vybrať najlepšie? Jednou z efektívnych metód je použitie Removeru od Etalon Mix.

Čo je Remover od Etalon Mix

Remover od Etalon Mix je špecializovaný produkt určený na bezpečné a efektívne odstránenie permanentného make upu. Tento kyselinový odstraňovač pracuje na princípe rozpustenia pigmentov, ktoré boli vnesené do kože. Jeho unikátna zmes kyselín pomáha pri rozkladaní pigmentu, čo umožňuje jeho ľahšie odstránenie z kože.

Odstránenie takéhoto make upu vyžaduje precíznosť a efektivitu, pretože cieľom je odstrániť pigment bez poškodenia okolitej kože. Kľúčovým mechanizmom je jeho schopnosť rozpustiť pigmenty. Keď sa aplikuje na oblasť s permanentným make upom, kyseliny v produkte reagujú s pigmentmi, čím sa tieto molekuly rozkladajú na menšie časti. Tento proces rozkladu uľahčuje odstránenie pigmentu z kože.

Efektívnosť Removeru spočíva v jeho unikátnej kombinácii kyselín. Táto zmes nie je len náhodný výber kyselín. Je navrhnutá tak, aby bola účinná pri rozkladaní rôznych typov pigmentov, zatiaľ čo minimalizuje riziko poškodenia alebo podráždenia kože.

Proces odstraňovania

Po aplikácii Removeru na postihnutú oblasť kyseliny pracujú na rozklade pigmentu. Po určitom čase, ktorý je potrebný na účinné pôsobenie, sa Remover odstráni spolu s uvoľnenými pigmentmi. Tento proces sa pre dosiahnutie požadovaného výsledku môže opakovať.

Celý tento proces je viacfázový a vyžaduje precíznosť a dôslednosť.

Konzultácia a hodnotenie

Pred začatím procesu odstraňovania si urobíme dôkladný pohovor a hodnotenie postihnutej oblasti. Posúdime stav kože, typ a hĺbku pigmentácie, ako aj akékoľvek možné kontraindikácie pre použitie Removera.

Príprava oblasti

Pred aplikáciou Removera oblasť dôkladne vyčistíme. Odstránenie akéhokoľvek zvyškového make upu, nečistôt alebo olejov zabezpečí, že Remover bude môcť efektívne a priamo interagovať s pigmentom.

Aplikácia Removera

S použitím sterilného nástroja aplikujeme Remover priamo na oblasť s permanentným make upom. Remover aplikujeme rovnomerne a precízne, aby sa zabezpečila maximálna účinnosť.

Čas pôsobenia

Po aplikácii je necháme Remover pôsobiť na koži po určitý čas. Tento čas pôsobenia umožňuje kyselinám v produktoch preniknúť do pigmentu a začať proces rozkladu. Dĺžka pôsobenia vždy závisí od konkrétneho typu a hĺbky pigmentácie.

Odstránenie Removera

Po uplynutí príslušného času pôsobenia Remover jemne odstránime z kože.

Ošetrenie kože

Po odstránení Removera ošetríme kožu, aby sme podporili regeneráciu a minimalizovali riziko infekcie. Ošetrenie zahŕňa aplikáciu antiseptických alebo upokojujúcich prípravkov, ako aj pokyny na starostlivosť o kožu v nasledujúcich dňoch.

Hodnotenie a prípadné ďalšie ošetrenie

Po určitom období hojenia si dohodneme stretnutie, aby sme zistili pokrok a určili, či sú potrebné ďalšie ošetrenia. V niektorých prípadoch si môže úplné odstránenie pigmentu vyžadovať niekoľko sedení.

Bezpečnosť a starostlivosť

Bezpečnosť je pri používaní kyselinových produktov kľúčová. Je dôležité postupovať podľa pokynov a dodržiavať nasledujúce opatrenia:

  • Po ošetrení sa vyvarujte expozícii slnečnému žiareniu.
  • Dodržiavajte pokyny pre následnú starostlivosť, aby sa predišlo infekcii a zabezpečila sa správna regenerácia kože.

Výhody a možné riziká

Výhodou používania Removera od Etalon Mix je jeho efektívnosť v odstraňovaní pigmentu bez potreby invazívnych zákrokov. Medzi možné riziká patria kožné reakcie alebo neúplné odstránenie pigmentu, preto tejto procedúre predchádza konzultácia.

Často kladené otázky

Je odstraňovanie Removerom bolestivé?

Môžete cítiť mierne nepohodlie alebo štípanie, ale nie je to výrazne bolestivé.

Koľko sedení je potrebných na úplné odstránenie?

Počet sedení sa líši v závislosti od hĺbky a typu pigmentu.

Ste v správnych rukách

Odstraňovanie permanentného make upu Removerom od Etalon Mix predstavuje účinnú a bezpečnú alternatívu pre tých, ktorí sa rozhodnú odstrániť svoj permanentný make up.

Pri výbere tejto procedúry je kľúčové obrátiť sa na skúsených odborníkov, ktorí sú vyškolení v používaní tejto špecifickej metódy, aby sa zaistili najlepšie výsledky a minimalizovali prípadné riziká.

V našom štúdiu nielenže poskytujeme profesionálne služby v oblasti odstraňovania permanentného make-upu, ale sme tiež hrdí na to, že ponúkame špecializované kurzy pre kozmetičky.

Tieto kurzy sú navrhnuté tak, aby poskytovali hĺbkové znalosti a praktické zručnosti potrebné pre bezpečné a efektívne vykonávanie odstraňovania permanentného make upu.

Účastníčky našich kurzov získavajú nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti pod vedením skúsených odborníkov, čím sa zabezpečuje, že sú pripravené na poskytovanie tejto služby vo svojich vlastných štúdiách.

Záväzok k vynikajúcemu vzdelávaniu a odbornej praxi v oblasti kozmetiky je to, čo nás odlišuje. Veríme, že investícia do vzdelávania je kľúčová nielen pre rozvoj zručností, ale aj pre zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti našich klientov.